Ալեքսանդր Սիրանոսյան

Դիրիժոր, Հռոմեական կոնսերվատորիայի տնօրեն, (Ֆրանսիա):