Դառնալ երգչախմբի անդամ

Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ

Մրցույթին մասնակցելու հայտ

Առաջադիմությունը սոլֆեջիոյից

Առաջադիմությունը մասնագիտությունից

Մրցույթին մասնակցելու համար երեխան պետք է պատրաստի 3-ից ավելի երգ (ցանկալի է տարբեր լեզուներով):
Հայտը ներկայացնելիս պետք է վճարել 1000 դրամ:

Ընդունման ամսաթիվ